Events Points History Rank Age
Your best 5 results count
every day will score points

5min and 20min WKG limits apply

Contact Us

Organisers
Leon van Bon

Points Structure
20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Culling: Disabled
Results Points History Rank
Points
Date Title Course Distance
Contact: Fiets.nl/Zwift
Welkom bij de Fiets Magazine Race Series

Samen met Zwift NL organiseert het grootste Nederlandse wielermagazine FIETS deze wedstrijd series omdat racen op Zwift gewoon super leuk is. Doe vanaf 4 december tot en met 22 januari elke woensdag mee om 20:00u. 8 Weken koersplezier op elke keer een ander parcours waardoor verschillende skills goed van pas zullen komen.

Iedereen is welkom om mee te koersen maar het algemeen klassement is alleen voor de Nederlandse en Belgische deelnemers. Als je aan deze competitie wil deelnemen moet je je aanmelden op zwiftpower.com en ook ervoor zorgen dat je Zwift account gelinkt is aan zwiftpower.

Noteer ook alvast de Fiets Best of the Best Race live event in Amsterdam op 28 januari.

Voor alle andere interessante informatie over de parcoursen, regels en prijzen kun je terecht op fiets.nl/zwift . Voor overige leuke info en discussies kun je kijken op de facebook groep van Zwift NL https://www.facebook.com/groups/zwiftnederland/

CATEGORIES
A = 4.0 w/kg and above
B = 3.2-3.9 w/kg
C = 2.5-3.1 w/kg
D = 2.4 w/kg and below

IS DIT EEN RACE?
Ja! Maar het uitgangspunt is plezier maken terwijl je sterker wordt.

MEER INFO
www.fiets.nl/zwift
__________________________________________________________________________________________

Reglementen FIETS Magazine Race Series


Plezier op de fiets, dat is het uitgangspunt van deze race serie. “Having fun” is dan ook het credo.
FIETS Magazine Race Series wordt georganiseerd in samenwerking met Zwift NL
De serie duurt 8 weken lang en vindt elke woensdagavond plaats om 20.00u tussen 4 december en 22 januari. Op 28 januari wordt “The best of the best race” verreden.
Er worden wedstrijden gereden in de volgende categorieën:

A: 4.00 w/kg en hoger
B: From 3.20 w/kg to 3.99 w/kg
C: From 2.50 w/kg to 3.19 w/kg
D: Minder dan 2.50 w/kg

Voor elke wedstrijd is er per categorie een uitslag en een algemeen klassement. Het algemeen klassement is echter alleen voor Nederlandse en Belgische deelnemers. Voor het uiteindelijke eindklassement tellen de beste 5 uitslagen mee, dus je moet minimaal 5 keer meedoen om in de eindklassement opgenomen te worden. Vaker meedoen mag uiteraard.
Op 28 januari wordt “The best of the best race” verreden. Deze wedstrijd zal live plaatsvinden in Amsterdam en zal de beste 6 tot 8 renners bevatten van de serie. Deze worden enkel geselecteerd uit de A categorie.
Mocht je tijdens de serie promoveren naar een andere categorie dan verlies je jouw punten voor het klassement. Promotie vindt plaats volgens de normen van Zwiftpower.
Je dient jezelf aan te melden bij zwiftpower.com en deze te koppelen aan jouw Zwift account. Deze site houdt de klassementen bij samen met de moderator en zij bekijken ook of waardes geloofwaardig zijn. Buitensporige waardes kunnen leiden tot uitsluiting. Wanneer je deelneemt aan deze serie wordt je geacht eerlijk en oprecht om te gaan met alle variabelen.

Hartslagmeters zijn verplicht in de A en B categorie plus op het podium van categorie C.
ZPower - dat wil zeggen geen smarttrainers cq powermeter ed. - zijn alleen toegestaan in cat D en C met uitzondering van het podium van Cat C
TIJDRIT FIETSEN zijn verboden
POWERUPS zijn toegestaan in alle wedstrijden
DOUBLE DRAFT in elke koers.

Discussies over uitslagen zijn in principe niet mogelijk.

Meer informatie en nieuwtjes over de FIETS Magazine Race Series kun je vinden op fiets.nl/Zwift en op de Facebook groep van Zwift NL
_____________________________________________________________________________

Welcome to The Fiets Magazine Race Series.

Zwift NL and the leading Dutch cycling magazine FIETS organise this race series just because racing on Zwift is super fun. Join us every Wednesday 20:00 starting from the 4th of December until the 22nd of January. 8 weeks of fun, each time on a different course, which requires different skills for every race!

Everybody is welcome to race but our overal series leaderboard will only be for our Dutch and Belgian competitors. If you would like to compete in this competition you have to sign up at zwiftpower.com and make sure your Zwift account is connected to Zwiftpower as well.

Fiets Best of the Best Race will be at our live event in Amsterdam on the 28th of Januari.

For all other interesting information about courses, rules and prizes you have to look at fiets.nl/zwift For other fun stuff check ZwiftNL on facebook https://www.facebook.com/groups/zwiftnederland/

CATEGORIES
A = 4.0 w/kg and above
B = 3.2-3.9 w/kg
C = 2.5-3.1 w/kg
D = 2.4 w/kg and below

IS THIS A RACE?
Yes! But most of all we like you to have fun and getting stronger doing so.

MORE INFO AND RACE RULES ON
www.fiets.nl/zwift

RACE RULES
FIETS Magazine Race Series

Fun on the bike, that is the starting point of this race series. "Having fun" is the credo.
FIETS Magazine Race Series is organized in collaboration with Zwift NL
The series lasts 8 weeks and takes place every Wednesday evening at 8 p.m. between December 4 and January 22.
“The best of the best race” will be held on January 28.
Competitions are held in the following categories:

A: 4.00 w / kg and higher
B: From 3.20 w / kg to 3.99 w / kg
C: From 2.50 w / kg to 3.19 w / kg
D: Less than 2.50 w / kg

For each race there is a result and a general classification per category. However, the general classification is only for Dutch and Belgian participants. For the final ranking, the best 5 results count, so you have to participate at least 5 times to be included in the final ranking. Of course you can participate more often.
“The best of the best race” will be held on January 28. This race will take place live in Amsterdam and will contain the best 6 to 8 riders of the series. These are only selected from the A category.

If you make a promotion to a different category during the series, you lose your points for the rankings. Promotion takes place according to the standards of Zwiftpower.
You must register yourself at zwiftpower.com and link it to your Zwift account. This site creates the rankings together with the moderator and they also check whether values ​​are credible. Excessive values ​​can lead to exclusion. When you participate in this series you are expected to handle all variables fairly and honestly.

Heart rate monitors are mandatory in the A and B category plus on the stage of category C.
ZPower - that is, no smart trainers or power meter, etc. - are only permitted in cat D and C with the exception of the first 3 places of Cat C
TT BIKES are prohibited
POWERUPS in all competitions
DOUBLE DRAFT in every race.

Discussions about results are not possible.

More information and news about the FIETS Magazine Race Series can be found on fiets.nl/Zwift and on the Facebook group of Zwift NL

Create new league if we dont already admin one
Status? Name Events Owner Categories Last event