Events Points History Rank Age
Your best 5 results count
every day will score points

5min and 20min WKG limits apply

Contact Us

Organisers
Michał Woźniak
Jacek Tarach
Karol Filipenko 🔥 (ZTPL)

Points Structure


Culling: Enabled
Points for those with no points: 1
Results Points History Rank
Points
Date Title Course Distance
ZwiftTeamPL zaprasza na drugą edycję naszej zimowej ligi.
Tym razem przygotowaliśmy dla was 3 serie wyścigów.
ZwiftTeamPL League – Classic series (punktowane miejsce na mecie)
ZwiftTeamPL League – Sprinters series (punkty zdobywana na każdym okrążeniu)
ZwiftTeamPL League – Climbers series (czas łączny)
W każdej serii wyścigów obowiązuje osobna klasyfikacja generalna. Nie ma klasyfikacji łącznej dla wszystkich serii.
W każdej z serii obowiązują takie same generalne zasady:
ZASADY:
Startujcie we właściwej kategorii przypisanej przez zwiftpower.
Jeśli po wyścigu zobaczycie u siebie ikonę WKG lub UPG - gratulacje jesteście za mocni na kategorię, którą wybraliście.
Jeśli podczas trwania ligi awansujecie do wyższej kategorii tracicie wszystkie punkty zdobyte w dotychczasowej kategorii
Jadący na urządzeniach zPower będą usunięci z TOP3
Pomiar tętna obowiązkowy w kategorii A. Kategorie B/C/D obowiązkowo w TOP3
Nie używamy rowerów TT (wyjątek etap 4 jazda indywidualna na czas.

ZwiftTeamPL would like to invite you for our second edition of our winter league. This time we will have three different race series with different classifications. There is no general classification from three series.
ZwiftTeamPL League – Classic series (points on finish line)
ZwiftTeamPL League – Sprinters series (points on each lap)
ZwiftTeamPL League – Climbers series (total time)
In each series you must observe our GENERAL RULES:
Make sure that you are racing in the right zwiftpower category.
If you will see WKG or UPG on your zwiftpower profile - congratulations you are to strong for the category which you have chosen.
If you will advanced to higher category during the league, you will lose all your points from lower category
ZP - will be deleted from TOP3
HR - mandatory for category A (all riders) and TOP3 B/C/D categories
No TT bikes (except stage 4 ITT race)

Cat: A, B, C, D (separate start times)
No of stages: 7
Points system: Points to be scored on each lap under start/finish banner. points: 50,45,42,40,38,36,34,32,30,28,26,24,22,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2
Last lap 2x premium points
General classification: best 5 from 7 counts

2019-10-29 Stage 1 / Watopia - Volcano Circuit / 4km / 17m - LAPS AB 7 / CD 5
2019-11-19 Stage 2 / London - Classique / 5.4 km / 25 m - LAPS AB 6 / CD 4
2019-12-10 Stage 3 / New York - LaGuardia Loop / 2.8 km / 27 m - LAPS AB 12 / CD 8
2020-01-14 Stage 4 - ITT / New York - Gotham Grind / 9.2 km / 96 m - LAPS ABCD 1
2020-02-04 Stage 5 / Richmond - Prefer Flat Roads / 5km / 13m - LAPS AB 6 / CD 4
2020-02-25 Stage 6 / Yorkshire - QUEEN’S HIGHWAY / 5.7 km / 82 m - LAPS AB 6 / CD 4
2020-03-17 Stage 7 / New York - LaGuardia Loop Reverse / 2.8 km / 27 m - LAPS AB 12 / CD 8

Create new league if we dont already admin one
Status? Name Events Owner Categories Last event